Klinik

– For rask til at være syg, men for syg til at være helt ok?

Jeg kan hjælpe dig til at få det bedre.

billede-med-hjerte

Det første møde

Kommer du med en svær belastning og har endnu ikke været til lægen for at få udelukket en alvorlig lidelse – så er det der du skal starte, altså hos lægen.
Min hjælp vil være næste skridt og vil være en komplementær behandling sammen med lægens. Alternativ behandling behøver ikke stå alene.

For at hjælpe dig bedst muligt, bruger jeg både min viden som biokemiker og som biopat. Disse to går godt hånd-i-hånd og giver mig et grundigt indblik i din situation.

Til mine anbefalinger bruger jeg sjældent høje doser af kosttilskud eller naturlægemidler, jeg foretrækker at kombinere de forskellige produkter, så de kan øge hinandens effekt. Dertil lægger jeg som oftest en ufanatisk kostændring, hvor jeg giver en vejledning som skal følges 80%. De sidste 20% bestemmer du selv.
Filosofien er, at 80% er nok til, at du kan få det betydelig bedre – og 20% afvigelse er nok til, at du kortvarigt bliver lidt dårligere, men alligevel ikke nok til at forhindre en fremgang. Med tiden lærer du selv at mærke efter og vil selv flytte sig op mod 85% eller 90%.

Hvad har jeg erfaring med?

Med min videnskabelige baggrund, har det været muligt at hjælpe klienter med tunge og ofte langvarige belastninger.

Jeg har derfor en masse at byde ind med, når det gælder fødevareintolerancer, autoimmune sygdomme, ikke-insulinkrævende diabetes samt svære tarmlidelser, så som Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa.
Min viden omkring de svære belastninger bliver udvidet for hver dag. Jeg har en stor interesse for, hvordan kroppens biokemi fungerer, både når alt er i orden samt, hvad der skal til, for at vi kan genskabe en ny balance. Især det sidste er relevant for at blive rask.

DE SVÆRE BELASTNINGER

Jeg starter med at danne mig et overblik over ”skadens” omfang. Jeg har brug for at vide, hvor mange af kroppens organsystemer der er påvirkede samt, hvor godt din krop kan regenerere selv. Dette samt en masse andre oplysninger giver mig ofte et rigtig godt billede, der viser mig, hvor jeg skal starte.

De fleste klienter med svære belastninger er ofte grundigt undersøgt inden for sygehusvæsenet, hvilket er en stor fordel. Især når det er muligt at udelukke alvorlige sygdomme. Selv om resultatet ikke giver noget endegyldigt svar, fortæller det mig en hel del alligevel. For nogle, har det ikke været muligt at finde en logisk forklaring på sygdommen, hvorfor det kan være nødvendigt med supplerende tests.

Da jeg arbejder komplementært, kan det første mål for behandlingen godt være, at få lægens medicin til at virke bedre således, at de værste symptomer kan holdes i skak, mens kroppen gøres stærkere.

Hvilke tests arbejder jeg med?

Frem for at gætte, er det ofte hurtigere at få konkret viden, dog tages der ikke nogen beslutning uden, at du kan se en fordel ved resultatet.

Drejer det sig om svære belastninger på tarmene, fødevare intolerancer m.m., vil en afføringsanalyse eller en test for fødevareintolerancer være et godt valg.

Træthed, irritationer i kroppen, neurologiske lidelser m.m. kan stamme fra en uhensigtsmæssig nedbrydning af næringsstoffer. Dette kan en analyse af urinen muligvis afsløre.

Smerter i led, muskler, indre organer eller fx tænder, vil have en grad af inflammation, der udvikler varme. Med IR scanning, kan jeg fotografere denne varme og se fordelingen – også de steder, hvor det endnu ikke gør ondt. På den måde kan der sættes mere målrettet ind, enten med min behandling, eller ved at jeg henviser til en anden.

IR SCANNING

Når der tale om svære inflammationer i fx bevægeapparatet, vil en kropsscanning med et IR kamera være en fordel.

IR scanningen er et varmefølsomt kamera, der viser, hvor på kroppen at inflammationen befinder sig samt, en evt. påvirkning af andet væv.

IR scanningen vil desuden kunne afsløre inflammationer inden der opstår smerte, hvilket giver gode betingelser for at sætte ind tidligt i forløbet og arbejde forebyggende i fht. bl.a. smerten.

Selve scanningen svarer til, at få taget en hel del billeder hos fotografen, dog kun iført undertøj. Undervejs samt bagefter er der god tid til samtale og forklaring af billederne.

Selve IR kameraet befinder sig på min klinik, hvorfor scanning og biopatisk konsultation altid gives i samme ombæring.

Læs mere om IR-scanning.

ir-skanningen

Priser

Biopatisk konsultation Kr. 1.100,-  Varighed 1- 1,5 timer

Biopatisk konsultation via Skype Kr. 800,- Varighed 1- 1,5 timer

Zoneterapi + øreakupunktur Kr. 600,- Varighed 1 time

Konsultation + IR scanning Kr. 1950,- Varighed 1- 1,5 timer

Prisen er inkl. mailkorrespondance i rimeligt omfang.

Har du personfølsomme oplysninger du ønsker at sende til mig, så kontakt mig lige for en sikker mailadresse.

Skriv til mig

AFTAL DIN TID HOS MIG HER

Skriv dit søge ord og tryk Enter for at søge