Anatomi, fysiologi
og sygdomslære

Undervisning i kroppens anatomi, fysiologi og sygdomslære på en anderledes og spændende måde.

Videoer, tegning, fortælling med arme og ben – masser af grin og spørgsmål undervejs.

Uddannelsen løber over 4 semestre med en afsluttende eksamen pr. semester. Varigheden er ca. 18 måneder.

Tilbage til skolen for at blive selvstændig alternativ behandler?

– Så får du brug for en god uddannelse i den basale Anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Jeg har min egen skole, hvor jeg underviser efter Kjeld Bruun Jensens bøger Anatomi og fysiologi – på en anden måde samt Sygdomslære – på en anden måde.

Som elev vil du få du udleveret en studieanvisning med opgaver, der guider dig gennem stoffet. Det store pensum er delt op i fire semester, med hver sin afsluttende eksamen. På den måde kommer du lettere gennem et svært stof – bid for bid.

Du får også adgang til videoer, hvor jeg gennemgår de forskellige emner i tråd med studieanvisningen. Samlet giver det dig gode forudsætninger for at forstå kroppen og dens reaktioner. Skulle du være i tvivl om din egen forståelse af de forskellige emner, kan du altid stille spørgsmål eller indsende de opgaver til rettelse, som måtte være relevante.

Klasseundervisningen tilbydes i samarbejde med Passusego og foregår i deres lokaler i Ølby (Køge).

Det behøver ikke være kedeligt at gå i skole og studere anatomi 🙂

Du kan vælge mellem to former for undervisning:

 • Klasseundervisning i Ølby
  For hvert semester er der 7 undervisningsdage á 5 lektioner, alle sammen om tirsdagen, kl. 15 til 20. Der er tid og plads til at gennemgå materialet grundigt samt arbejde med forståelsen af de forskellige emner.
  Samlet er der 140 lektioner som klasseundervisning samt 160 lektioner som hjemmestudie.
  Pris kr. 18.300,-
 • Online undervisning til dem som skal have studiet til at passe ind med rigtig mange andre ting og helst bare vil studere hjemmefra. Pris kr. 9.000,-
 • Alle priser er inkl. fire deleksamener (en efter hvert semester).

Begge kursusformer lever op til Sundhedsstyrelsens krav til RAB godkendelse samt SKATs krav til momsfritagelse.

Jeg har undervist i AFS i mange år. Beståelsesprocenten for mine elever ligger mellem 98 og 100%, hvilket må siges at være rigtig flot!

skull-anatomy
shutterstock_1006897603
Hvor foregår undervisningen?

Klasseundervisning:

Undervisningen foregår i rul, dvs. du kan altid koble dig på et hold som er i gang, uanset hvilket semester der er tale om. Jeg hjælper dig godt fra start, så du ikke føler dig bagud undervejs.

Undervisningssted: Ølbycenter 5, 1. sal, 4600 Ølby
Tidspunkt: tirsdage, kl. 15.00 – 20.00

Kommende startdatoer:
2020: 3. semester startede den 25. august – du kan stadig nå at være med.
2021: 4. semester starter den 26. januar. 1. semester starter den 31. august.

Tilmelding: Send en mail til mig på afs@likam.dk

 

Onlinestudie: starter når du ønsker det – der hvor du befinder dig. Eksamen er dog altid med fysisk tilstedeværelse i Ølby.

FAQ - find svar på praktiske spørgsmål

Hvilke forudsætninger kræver uddannelsen?

Kun at du har lysten til at lære mere om din egen krop. Blive klog på, hvorfor den arter sig som den gør samt, lære at jonglere rundt i de forskellige organsystemer som kroppen kan deles ind i.

Uddannelsen er obligatorisk for de fleste alternative uddannelser samt, især om du vil RAB godkendes af en forening eller tilbyde dine behandlinger uden moms (momsfritagelse).

Selv om det er en obligatorisk uddannelse, behøver den ikke være kedelig 🙂

Skal jeg betale hele beløbet på én gang?

Nej, det behøver du ikke. Jeg tilbyder, at du kan afdrage rentefrit hen over studiet. Dog skal hele beløbet være indbetalt, inden du får dit eksamensbevis udleveret.

Hvor underviser du henne?

Ølby: Ølbycenter 5, 1. sal, 4600 Køge

Undervisningen er på 7 tirsdage pr. semester i tidsrummet kl. 15 – 20. Dertil en deleksamen pr. semester – også på en tirsdag.

Hvornår kan jeg starte på klasseundervisningen?

Som udgangspunkt vil du starte på 1. semester og få afsluttet de fire semestre i kronologisk rækkefølge. Alternativt er det muligt at starte “skævt” med fx. 2. semester og så tage 1. semester til sidst. Vælger du at starte på 2. semester, vil der være nogle videoer, der gennemgår hele 1. semester – på den måde kan du sagtens følge med.

Hvornår kan jeg starte på Onlinestudiet?

Du kan starte når som helst.

Du vil læse hjemmefra, indsende opgaver til rettelse og når du er færdig med den tilsendte studieanvisning, kan du komme til eksamen. I løbet af året er er faste eksamensdatoer i forbindelse med klasseundervisningen.

Går der lang tid, fra at du er færdig med fx del 1, fremsender jeg gerne anvisningen til del 2, så du ikke behøver at gå i stå undervejs.

Hvad med eksamen, når jeg læser online?

Du har mulighed for at komme til eksamen flere gange årlig.

Der er planlagt klasseundervisning i Køge med eksamen for hvert semester. Du er hjertelig velkommen til at deltage samt kan også vælge nogle af de andre eksamensdatoer som kommer i løbet af året.

For at øge fleksibiliteten for onlinestudiet samt sygeeksamen, tilbyder jeg en ekstra eksamen for hvert semester. Skriv gerne til mig for at få de nærmere tidspunkter.

For 2020 vil det være eksamen på følgende dage:

 • onsdag den 26. februar, kl. 17-19. Tidspunktet kan dog tilpasses ved behov til fx. 13-15.
 • tirsdag den 12. maj, kl. 15-17.
 • onsdag den 16. september, kl. 17-19. Tidspunktet kan tilpasses.
 • tirsdag den 8. december, kl. 15-17.
Hvordan bliver der undervist? Semestre, emner osv.

Der er fire semestre, både for online og for klasseundervisningen

For klasseundervisningen er der en klar opdeling i fire semestre, hvor undervisningen strækker sig over omkring 18 måneder.

Til klasseundervisningen møder man ind til undervisning 7 tirsdage fra kl. 15 til 20. Sammenlagt pr. semester er der tale om 35 lektioner med fremmøde. Det enkelte semester afsluttes med en eksamen af max 2 timers varighed.
Når du har være igennem de fire semestre og de tilhørende eksamener, er du færdig med uddannelsen.

For online, kører man sit eget løb og det vil være muligt at afslutte studiet hurtigt, alt efter, hvor flittig man er til at studere samt hvornår der er en eksamensdato. Ellers er studiet opbygget på samme måde som klasseundervisningen med de nævnte fire deleksamener.

Formålet med opdelingen af pensum er, at gøre 1200 sider spiselige ved at dele dem op i bidder på ca. 300 sider pr semester. Opdelingen samt videoer med forklaringer til hvert emne gør det både let og spændende at gennemføre studiet.

Emner

På det første semester gennemgås det grundlæggende om cellen samt vævet, kredsløb og hjerte og til sidst knoglerne i bevægeapparatet, der også inkluderer knogler, muskler og sener.

Andet semester starter med blod og lymfe, hvorefter der fortsættes med lunger og luftveje samt immunforsvaret.

Tredie semester handler om fordøjelsen, kønsorganerne samt forplantningen, hvorefter vi går glade videre til alt om nyrer og urinveje.

På fjerde og sidste semester fordyber vi os i nervesystemet, sanseorganerne, hormonsystemet, stofskiftet samt en gennemgang af vitaminer og mineraler.

Findes der noget mere materiale end studievejledningen?

Jeg har optaget adskillige undervisningsvideoer, så gennemgangen af et emne kan ses igen og igen, hvilket nogle gange er en let vej til forståelse af noget svært.

Jeg har desuden gennem årene samlet så mange billeder og film som muligt til de forskellige organsystemer. Det hele ligger inde på Pinterest, hvor du frit kan klikke mellem opslagstavlerne samt downloade efter behov.

Link til Pinterest

NYHEDER!

– nu med video

Jeg har optaget undervisning af pensum som video. Dvs. at du får en gennemgang af pensum, der gør det let for dig at forstå kroppen.

Nye hold på vej

I 2019 starter et nyt hold op den 28. august kl. 15. Der er stadig et par pladser tilbage på holdet.

København: jeg har sat denne plan i venteposition indtil videre. Har planen dog fanget din interesse, så skriv gerne til mig på afs@likam.dk

Er du allerede uddannet?

Er du allerede uddannet som zoneterapeut, massør, akupunktør eller andet og kun mangler at blive RAB registreret, så kan du med fordel vælge min undervisning.

Mit tilbud om uddannelse indenfor anatomi, fysiologi og sygdomslære lever op til de gælde krav som Sundhedsstyrelsen stiller til RAB godkendelse samt til de krav som SKAT stiller til momsfritagelse. Mangler du kun sygdomslære? Har du allerede den grundlæggende Anatomi og fysiologi, så kontakt mig gerne for at følge Sygdomslære som enkeltfag på onlinestudiet.

undervisning

Klasseundervisning

Jeg opretter hold, hvor der i gennemsnit er 24 elever. Lokalerne er hyggelige og stemningen god. Undervisningen vil foregå fra tavle, kreativt, som visualisering og hvad der ellers kræves for at få budskabet ud til alle på holdet.

Undervisningen er især for dig, der gerne vil gå lidt længere end til “bare” at kunne stoffet. Du vil gerne lege lidt og få sat flere ord på. Få nogle af organsystemerne til at hænge sammen og se, hvordan de kan samarbejde og påvirke hinanden.
Kurset løber over 4 semestre med en afsluttende eksamen pr. semester. Varigheden er ca. 18 måneder.

Pris for holdundervisning er kr. 18.300,- og vil være inklusiv de fire deleksamener.

Er du mere til selvstudier?

Så kan jeg tilbyde et online kursus, hvor du læser hjemmefra. Pensum er det samme som for klasseundervisningen. Som selvstuderende løser du opgaver efter studievejledningen og indsender hovedopgaver til rettelse. Du kommer kun ind på skolen til de fire tilhørende skriftlige eksamener.

Pris for selvstudium: kr. 9.000,- inklusiv de fire deleksamener.

Ung kvinde på Café

TILMELD DIG KLASSEUNDERVISNING

Skriv dit søge ord og tryk Enter for at søge